Wesprzyj

JAK WESPRZEĆ AKCJĘ LISTOPADOWA DUMA?

Fundacja Życie, która prowadzi akcję Listopadowa Duma, jest otwarta na bezinteresowne zaangażowanie osób przekonanych o konieczności wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym oraz wskrzeszania iskry wolności w sercach ich rodziców. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszej działalności.

DAROWIZNY MOŻNA PRZEKAZYWAĆ NA KONTO:

mBank 85 1140 2017 0000 4902 1300 4925 z dopiskiem Listopadowa Duma