„Zaufany Piłsudskiego” – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem

poniedziałek 06.11.2017 godz. 19.00

miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi – ul. Św. Stanisława Kostki 14

Projekcja filmu „Zaufany Piłsudskiego” oraz dyskusja z udziałem reżyserki Jolanty Kessler. Film, będący osią spotkania, to dokument o Henryku Józewskim, współpracowniku Józefa Piłsudskiego. Henryk Jan Józewski (1892-­1981) w 1915 roku został zastępcą Komendanta POW w Kijowie. Był współtwórcą siatki wywiadowczej na Związek Sowiecki. W ukraińskim rządzie Semena Petlury był wiceministrem spraw wewnętrznych. Po Traktacie Ryskim, kończącym wojnę z bolszewikami i cofnięciu uznania rządu RP dla Niepodległej Ukrainy ukrywał Petlurę w Warszawie. Był szefem gabinetu Józefa Piłsudskiego, dwukrotnie wojewodą wołyńskim i łódzkim, był także ministrem spraw wewnętrznych w rządach W. Sławka i K. Bartla. W 1939 współtworzył Służbę Zwycięstwu Polsce (SZP), był Komendantem okręgów ZWZ Warszawa-­Miasto i Warszawa Województwo. Podczas okupacji wydawał podziemne pisma „Polska   Walczy” oraz „Ziemie Wschodnie Rzeczpospolitej”. Po wojnie konspirował i ukrywał się, aresztowano go 1953 roku. Skazany został na dożywocie, z więzienia wyszedł jesienią 1956.