Debata Naukowa „Przystanek Niepodległa”

wtorek 28.11.2017  godz.11.00

miejsce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118

WYDARZENIE odbędzie się w SALI 22a BUDYNKU B przy ul. Słowackiego 116

 

28 listopada w godzinach od 11.00 do 13.00 w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się debata naukowa pt. ,,Przystanek Niepodległa” z przedstawicielami nauk humanistycznych i społecznych. Punktem wyjścia do dyskusji będzie refleksja nad różnymi aspektami odzyskania nieodległości w 1918 r. oraz nad procesami jej ugruntowywania wśród Polaków.

Prelegenci oraz tematy przez nich poruszane:
prof. UŁ dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, wystąpienie pt. „Dlaczego Niepodległość udała się Polsce a nie Ukrainie?”
prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, wystąpienie pt. ,,Siły i środki do odzyskania niepodległości”.
prof. UJK dr hab. Arkadiusz Adamczyk, wystąpienie pt. „Otoczenie międzynarodowe wobec sprawy polskiej”.

Moderatorem będzie dr Konrad Hennig.

Przed rozpoczęciem debaty odbędzie się podsumowanie konkursu dla uczniów szkół średnich „Co zrobiłbym na miejscu Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku?” wraz z rozdaniem nagród. Być może zdecydujemy się na odczytanie najlepszego eseju. Do udziału zostały zaproszone wszystkie szkoły z województwa łódzkiego.

Biogramy prelegentów:

  • Jacek Reginia­-Zacharski – ­ doktor habilitowany, historyk i politolog, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie historii najnowszej, historii stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
  • Marek Dutkiewicz – kierownik Zakładu Historii XIX i XX wieku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filia Piotrków Trybunalski. Od 2010 r. doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Ekspert z dziedziny historii wojskowości polskiej 1914-1989, a zwłaszcza wojskowej służby zdrowia; historii munduru i odznak Wojska Polskiego oraz tematu Zbrodni Katyńskiej.
  • Arkadiusz Adamczyk – polski historyk i politolog, od 2009 r. doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownik tamtejszego Zakładu Historii i Administracji Bezpieczeństwa. Od 2011 r. redaktor naczelny roczników naukowych „NIEPODLEGŁOŚĆ” oraz „Polityka i Bezpieczeństwo”, członek Zespołu do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, powołanego przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
  • Konrad Hennig ­ – doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, w latach 2013­-2015 Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno­-Ekonomicznej w Sieradzu. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz tekstów publicystycznych. Wieloletni sekretarz łódzkiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Współzałożyciel Fundacji Aurea Libertas, koordynator zespołu ekspertów łódzkiego Ośrodka Studiów o Mieście i Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź.