Relacja z Koncertu Patriotycznego „Listopadowa Duma”

27 listopada br. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbył się Koncert Patriotyczny Listopadowa Duma. Głównymi artystkami, wykonującymi utwory autorstwa Fryderyka Chopina, Jana Ignacego Paderewskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny czy Adama Mickiewicza była śpiewaczka Barbara Rogala oraz pianistka Dobrochna Jachowicz- Zakrzewska.

Przedstawiona słuchaczom warstwa muzyczna oraz liryczna została uzupełniona przez wybrane teksty autorstwa Henryka Józewskiego, byłego wojewody wołyńskiego i łódzkiego. Pochodzą one z Kultury Paryskiej oraz Zeszytów Historycznych, wydawanych przez Instytut Literacki w Paryżu. Dotyczyły one opisów Łodzi, kwestii przemijania oraz odnajdywania się we wspólnocie oraz utrzymywania polskości w sercach społeczeństwa, będącego pod jarzmem zaborów. Dzięki temu uczestnicy mogli uzupełnić swoją wiedzę historyczną na temat okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a cały koncert zyskał jednego bohatera, zapomnianego przez opinię publiczną. Warstwę merytoryczną przygotował dr Michał Rulski, a wygłosili ją: pisarka i poetka Jolanta Sowińska-Gogacz, kulturoznawca oraz łódzki aktor Marek Cichucki.

W wydarzeniu tym wzięły udział ponad 120 osób w szerokim przedziale wiekowym. Organizatorzy pomogli również w transporcie osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie z tego wydarzenia przygotował łódzki oddział Telewizji Polskiej.