Relacja ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im bł. A Pankiewicza OO Bernardynów

7 listopada o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej Gimnazjum i Liceum im bł. A Pankiewicza OO Bernardynów w Łodzi odbyła się kolejna prelekcja filmu ,,Zaufany Piłsudskiego”, adresowana dla uczniów tamtejszego gimnazjum oraz liceum. Młodzież z tej kategorii wiekowej, przy wcześniejszym przygotowaniu przez tamtejszych nauczycieli, mogła zrozumieć treści zawarte w filmie oraz aktywnie partycypować w spotkaniu z panią reżyser Jolantą Kessler- Chojecką oraz producentem Mirosławem Chojeckim. Prowadzący dyskusję dr Michał Rulski poprosił autorów o przedstawienie, dlaczego taka postać historyczna stała się bohaterem ich działa. Z kolei uczniowie byli bardzo zainteresowani procesem powstawania takiego filmu historycznego i dokumentalnego, pytając jakie nastroje towarzyszyły autorom podczas pracy nad takim projektem oraz czy lepiej jest znać osobę, o której tworzy się film? Pani reżyser mówiła o swojej fascynacji malarstwem Henryka Józewskiego oraz jego plastycznym postrzeganiu rzeczywistości. Przyznała przy tym, iż brak osobistych kontaktów z bohaterem filmu dokumentalnego pozwala na obiektywniejsze przyjrzenie się jego historii.

Producent Chojecki podkreślił, iż minister Józewski może być idealnym przykładem do naśladowania z racji jego ciągłej gotowości do pracy dla dobra  II Rzeczypospolitej. Obecnie, potrzeba takiej postawy na rzecz obecnej Polski, już 99 lat po odzyskaniu przez nią niepodległości. Kadra pedagogiczna poruszyła wątek reakcji byłego wojewody wołyńskiego na wieść o przeprowadzeniu rzezi polskiej mniejszości na tym terenie. Dla zebranych uczniów istotnym było ukazanie również etapów pracy nad filmem i wybraniem właściwych fragmentów życiorysu danej postaci historycznej. Autorzy, opowiadając o pracy nad materiałami Kultury Paryskiej, starych materiałów wideo czy z ekspertami wypowiadającymi się w filmie mogli nakierować młodych ludzi na przeprowadzenie indywidualnych badań historycznych, kształtujących przy tym ich postawy patriotyczne.